Záruční podmínky

Záruka společnosti ESAB se vztahuje na náklady na výměnu materiálů, u nichž byla zjištěna vada v důsledku konstrukčních a/nebo výrobních chyb, a na náklady na přiměřenou práci potřebnou k výměně vadného dílu. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným používáním nebo z příčin, které společnost ESAB nemůže ovlivnit.

Záruční doba se u všech výrobků počítá od data zakoupení koncovým zákazníkem v závislosti na podmínkách jednotlivých výrobků (doba trvání a počáteční datum)

POSTUP PRO UPLATNĚNÍ NÁROKU:

Oznámení e-mailem poprodejnímu servisu na adrese: servis@esab.cz.
Podání prostřednictvím sítě autorizovaných servisních středisek, jejichž seznam naleznete ZDE.

Je nutné mít fakturu se sériovým číslem.

Standardní vybavení

 • 1-fázové zdroje Rogue řady ES a ET - 36 měsíců
 • Svařovací zdroje řady Caddy™, Rebel™, Renegade™, Heliarc napájené z 1 a 3fázové sítě - 36 měsíců
 • 3-fázové zdroje Origo™, Warrior™, Aristo™ a Fabricator (se samostatným podavačem drátu) - 36 měsíců
 • 1-fázové a 3-fázové svařovací zdroje řady Buddy™ - 24 měsíců
 • Plazmové řezací stroje řady Cutmaster™ - 36 měsíců
 • Plazmové řezací stroje HandyPlasma - 24 měsíců
 • Svařovací generátory řady KHM - 36 měsíců*.

* s výjimkou spalovacích motorů Honda, Yanmar a Perkins, na které se vztahuje 24 měsíční záruka výrobce.

Hořáky

 • Svařovací hořáky řady PSF 261, 315, 415, 515, 420W, 520W - 24 měsíců
 • Svařovací hořáky řady MXL, TXH, ET, SR-B - 12 měsíců
 • Plazmové hořáky řady SL, PT, HP - 12 měsíců

Standardní automatizace a řezání

Mechanizované svařovací a řezací stanice 12 měsíců od instalace, nejdéle však 16 měsíců od dodání.
Náhradní díly - 6 měsíců

Spotřební díly - bez záruky, výjimka: vada materiálu

Náhradní díly

Nákup náhradních dílů pro zařízení ESAB - 6 měsíců

Spotřební díly

Spotřební díly - bez záruky, s výjimkou vad materiálu

Osobní ochranné prostředky a příslušenství

 • Svářecí kukly řady New-Tech™, Sentinel A50 a verze Air - 36 měsíců**.
 • Svářecí kukly Savage A40, F20, G30, G40, G50 a verze Air - 24 měsíců**.
 • Respirační systémy řady PAPR - 12 měsíců

** Pokud kazeta elektronického systému vykazuje známky nárazu nebo úderu, bude reklamace zamítnuta.

Další svařovací příslušenství

 • G-Tech – 12 měsíců
 • G-Tech Handy – 12 měsíců
 • Pneumatické oklepávací kladivo HCB – 12 měsíců
 • Odsávání – 12 měsíců
 • Sušicí skříně a toulce – 12 měsíců

HKS

 • 36 měsíců - záruka na základní jednotku a související senzory.

Záruka se nevztahuje na:

Poškození způsobené uživatelem - mechanické, tepelné a chemické.
Poškození způsobené připojením k nedostatečnému napájecímu napětí.

Škody způsobené nevhodným nebo nedůsledným používáním výrobku nebo neprováděním údržby výrobku.
Poškození v důsledku nevhodné nebo neslučitelné přepravy, skladování a údržby.
Škody vzniklé v důsledku změn nebo úprav bez souhlasu společnosti ESAB.  Schválení jakékoli změny musí být potvrzeno písemně.
Škody vzniklé v důsledku oprav provedených neoprávněnými osobami.
Používejte díly uvedené v návodu k obsluze.
Seřízení, údržba a výměna instalačních pojistek, které jsou v jednotce přítomny.
Běžné opotřebení během provozu.
Škody způsobené přírodními příčinami (např. povodně, blesky atd.) a náhodnými příčinami (např. požár, povodeň).
Použití neautorizovaných náhradních dílů nebo dílů podléhajících opotřebení nebo náhradních dílů, které nebyly dodány nebo schváleny společností ESAB.
Společnost ESAB může požadovat náhradu nákladů na opravy, na které se nevztahuje záruka. Záruka nehradí přímé ani nepřímé škody nebo ušlý zisk. Záruční doba je založena na 40 hodinovém pracovním týdnu.

x

x

Loading..