Naše vize a hodnoty

Naše vize a jednoznačně stanovené zásady jsou hnací silou našeho úspěchu a odrážejí ducha naší organizace. Ve společnosti ESAB, pod vedením korporace Colfax, žijeme podle těchto zásad. Naše vize a hodnoty nám každý den pomáhají činit strategická rozhodnutí, rozdělovat prostředky a věnovat pozornost výběru toho nejlepšího.

 

Naše vize

"Být špičkovým světovým dodavatelem inovací a řešení ve svařování a řezání pro všechny průmyslové aplikace.

Naše vize a hodnoty

Naše hodnoty

  • Zákazníci hovoří, my nasloucháme – Hlas zákazníka bude vždy motorem vývoje našich strategických plánů a aktivit. Život podle této zásady znamená, že od zákazníka získáváme při každé příležitosti vstupní informace a jeho očekávání a že se odlišujeme od ostatních způsobem poskytování služeb našim zákazníkům.
  • Nejlepší tým zvítězí – Angažovaní zaměstnanci orientovaní na tým jsou naším nejcennějším zdrojem a my musíme usilovat o získávání, rozvíjení a udržení nejtalentovanějších pracovníků. Život podle této zásady se vyznačuje třemi charakteristikami: 1. Budování správného týmu – získání správných lidí pro danou práci; 2. Vytvoření správného prostředí – zajištění toho, aby vedoucí pracovníci vytvořili prostředí, v kterém se mohou zapojit všichni zaměstnanci;3. Dosažení vítězství – když máte správné lidi a správné prostředí, je dosažení vítězství mnohem snazší!
  • Soustavné zlepšování(Kaizen) je naším způsobem života – stanovte průkopnické cíle, každý den experimentujte a učte se, eliminujte plýtvání v našich podnikových procesech, porovnávejte se s nejlepšími a poté je překonejte. Život podle této zásady znamená pochopení nutnosti změn a používání nástrojů ke zlepšení. Aby každý zaměstnanec společnost ESAB žil podle této zásady, musí používáním nástrojů podnikového systému společnosti Colfax, které jsou základem naší kultury, podporovat prostředí soustavného vzdělávání.
  • Naši budoucnost definují inovace – kreativita jednotlivců a celé společnosti je motorem průkopnických nápadů v oblasti technologií, výrobků, řešení a procesů. Život podle této zásady znamená poskytování diferencovaných řešení pro zákazníky, vytváření výrobků a služeb, které zlepší kvalitu života a odpovědný přístup k životnímu prostředí na základě kreativního myšlení a pochopení toho, co inovace přinášejí.
  • Naší výkonností soutěžíme o akcionáře – abychom soustavně přitahovali a udrželi si loajální akcionáře, musíme dosahovat prvotřídních výsledků, pokud jde o zisky, provozní kapitál a peněžní toky. Život podle této zásady znamená stanovení odvážných, ale reálných a měřitelných výkonnostních cílů a soustavné dosahovaní stanovených cílů.

Abychom našim zákazníkům, zaměstnancům, akcionářům a společnosti kolem nás přinesli úspěch, vyžaduje to od nás soustředění, odhodlání a život podle našich zásad. Naše vize a hodnoty nám pomáhají každý den provádět strategická rozhodnutí a alokovat zdroje.

x

x

Loading..